Oferta pracy PIELĘGNIARKA,POŁOŻNA, PIELĘGNIARKA OPERACYJNA

2021-04-20 Drukuj widoczne

Oferta pracy PIELĘGNIARKA,POŁOŻNA, PIELĘGNIARKA OPERACYJNA

Do zadań pielęgniarki należy:

 

  • udzielanie świadczeń pielęgniarskich, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i edukacyjnych wobec pacjentów

Wymagania:

  1. wykształcenie zgodnie z wykonywanym zawodem
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu
  3. doświadczenie zawodowe
  4. ukończone kursy kwalifikacyjne
  5. umiejętność pracy w zespole
  6. wysoka kultura osobista i komunikatywność

Oferujemy:

  • umowa o pracę

lub

  • umowa zlecenie

lub

  • kontrakt

do dnia 31.10.2021r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.