Oferta pracy: Psycholog

2024-06-24 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Psycholog

Do zadań pracownika należy:

 • Ocena stanu psychologicznego pacjenta
 • Planowanie wizyt, prowadzenie dokumentacji,
 • Aktywizowanie pacjenta oraz jego rodzinę
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego jednostkom, grupom i rodzinom w celu rozwiązywania problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych
 • Projektowanie i realizacja programów terapeutycznych
 • Udzielanie porad psychologicznych i prowadzenie terapii,
 • Współpraca z innymi profesjonalistami służby zdrowia, takimi jak lekarze, terapeuci, w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom
 • Monitorowanie postępów pacjentów i dostosowywanie planów terapeutycznych, jeśli to konieczne
 • Zachowanie poufności i przestrzeganie etycznych standardów w pracy zawodowej.

Wymogi / Kwalifikacje:

 • Wykształcenie: magister z zakresu psychologii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej- wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym(w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną

Oferujemy :

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia

do dnia 31.08.2024 r. włącznie

     w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.