Oferta pracy- referent w dziale ekonomiczno-finansowym i płac

2022-05-13 Drukuj widoczne

Oferta pracy- referent w dziale ekonomiczno-finansowym i płac

Do zadań referenta należy:

– sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym

– klasyfikacja i ewidencja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem kont

– bieżąca analiza i weryfikacja  kont księgowych

– inne zadania wynikające z potrzeb jednostki

Wymagania:

  • Wykształcenie min. Średnie
  • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości ( Ustawa o rachunkowości)
  • Znajomość przepisów podatkowych VAT i CIT
  • Obsługa komputera ( EXEL. Word)
  • Dodatkowym atutem będzie znajomość rachunku kosztów oraz podstaw rachunkowości zarządczej

 

Oferujemy pracę w wymiarze: pełny etat

Umowa o pracę

do dnia 30.06.2022r.  włącznie

w dziale kadr

 

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.