Oferta pracy – Rejestratorka Medyczna

2023-05-22 Drukuj widoczne

Oferta pracy – Rejestratorka Medyczna

Do zadań rejestratorki medycznej należy:

  • Rejestracja pacjentów,
  • Zakładanie historii chorób,
  • Sprawdzanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych,
  • Rejestracja danych osobowych pacjentów z systemie komputerowym,
  • Wydawanie wyników badań,
  • Kontrola nad obiegiem dokumentacji między poszczególnymi komórkami

Organizacyjnymi,

Wymagania:

  • Umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym,

wykształcenie średnie, dyspozycyjność

Oferujemy:

  • umowa o pracę

lub

  • umowa zlecenie

do dnia 31.05.2023r.  włącznie

w dziale kadr

 

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.