Oferta pracy: specjalista ds. organizacyjno-prawnych

2023-08-01 Drukuj widoczne

Oferta pracy: specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Do zadań specjalisty ds. organizacyjno-prawnych:

–  sporządzanie pism w sprawach należących do kompetencji działu

–  opracowywanie dokumentów prawa wewnątrzzakładowego

–  przygotowywanie umów

–  prowadzenie rejestru umów

Wymagania:

Wykształcenie wyższe

Obsługa komputera ( EXEL. Word)

Umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy pracę w wymiarze: pełny etat

Umowa o pracę

do dnia 30 września 2023 r. włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.