Oferta pracy: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

2022-07-22 Drukuj widoczne

Oferta pracy: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

OFERTA  PRACY

          Technik Elektroradiolog

Poszukujemy technika elelktroradiologii z doświadczeniem  lub zaangażowanego w zdobyciu  umiejętności w wykonywaniu  i  uczestniczeniu  przy wykonywaniu zabiegów radiologicznych endovascularnych, hybrydowych i innych z wykorzystaniem promieniowania jonizujacego.

 

Do zadań pracownika należy  :

1.Przygotowanie aparatury do  zabiegów radiologicznych i badań obrazowych , zgłaszenie do odpowiedniego działu wszelkich  uszkodzeń oraz nieprawidłowości  w zakresie sprawności aparatury i  wykonywanych badaniach jakościowych.

  1. Wykonywanie testów jakościowych radiologicznej aparatury medycznej
  2. Identyfikacja i archiwizowanie obrazów radiologicznych
  3. Prowadzenie dokumentacji medycznej stosownie do obowiązujących przepisów oraz

    na potrzeby sprawozdawczości.

Oferujemy :

Umowa o pracę

umowa zlecenie

lub

kontrakt

do dnia 31.08.2022r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.