OFERTA PRACY TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

2021-08-10 Drukuj widoczne

OFERTA PRACY TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Poszukujemy technika elelktroradiologii z doświadczeniem  lub zaangażowanego w zdobyciu  umiejętności w wykonywaniu  i  uczestniczeniu  przy wykonywaniu zabiegów radiologicznych endovascularnych, hybrydowych i innych z wykorzystaniem promieniowania jonizujacego.

Do zadań pracownika należy  :

  1. Przygotowanie aparatury do  zabiegów radiologicznych i badań obrazowych , zgłaszenie do odpowiedniego działu wszelkich  uszkodzeń oraz nieprawidłowości  w zakresie sprawności aparatury i  wykonywanych badaniach jakościowych.
  2. Wykonywanie testów jakościowych radiologicznej aparatury medycznej
  3. Identyfikacja i archiwizowanie obrazów radiologicznych
  4. Prowadzenie dokumentacji medycznej stosownie do obowiązujących przepisów oraz

    na potrzeby sprawozdawczości.

 

Oferujemy :

Umowa o pracę

umowa zlecenie

lub

kontrakt

do dnia 30.10.2021r. włącznie

w dziale kadr

 

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.