Oferta pracy: Terapeuta Zajęciowy w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

2022-10-25 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Terapeuta Zajęciowy w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

Do zadań pracownika należy  :

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • planowanie indywidualnego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania pacjenta,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych, w zależności od możliwości oraz zaleceń dostosowanych do potrzeb pacjentów,
 • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta,
 • współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na wysokim poziomie,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • motywowanie pacjentów oraz ich rodzin do udziału w terapii.

Wymagania:

 • mgr Pedagogiki specjalnej lub mgr Terapii zajęciowej
 • roczny staż pracy z dziećmi
 • punktualność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowa o pracę lub umowa zlecenie lub kontrakt
 • współpraca w młodym zespole
 • praca z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacji Dzieci
 • do dyspozycji bardzo dobrze wyposażony Gabinet Terapii Zajęciowej oraz Sala Doświadczania Świata

 

do dnia 31.12.2022 r.  włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.