Ogłoszenie DOP.1101.6.2021- Wykonywanie czynności technika elektroradiologii

2020-10-08 Drukuj widoczne

Ogłoszenie DOP.1101.6.2021- Wykonywanie czynności technika elektroradiologii

Treść ogłoszenia dostępna w PDF poniżej.

Pliki do pobrania

Treść ogłoszenia523,83 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.6.2021)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Ogłasza:
że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Opracyjnej Sali Hybrydowej oraz pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego

wybrano oferty złożone przez :

1.Będkowski Mateusz „Praktyka Radiologiczna”, 42-500 Będzin, ul. Partyzantów 2/54.
2.„FON-MED” Katarzyna Skibińska, 57-400 Nowa Ruda, ul. Anny 17.
3.Lucyna Wójcik Usługi Medyczne,57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Skorolecka 20 .
4.Filip Żuczek ŻukuX-ray, 49-100 Niemodlin, ul. Zielona 7.

 

 

Sporządziła: Katarzyna Siusta