Ogłoszenie-lekarz epidemiolog

2020-11-10 Drukuj widoczne

Ogłoszenie-lekarz epidemiolog

Ogłoszenie o konkursie w plikute

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.12.2021 432,65 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(DOP.1101.12.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Świadczenia usług medycznych przez lekarza epidemiologa

wybrano ofertę:

– dr hab. n. med. Jarosława Drobnika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Wyjazdowa Pomoc Medyczna we Wrocław, ul. H. Brodatego 5/12