Ogloszenie o konkursie: 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Chirurgii plastycznej. 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I oraz II w Oddziale Chirurgii Plastycznej DOP.1101.70.2020

2020-07-10 Drukuj widoczne

Ogloszenie o konkursie: 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Chirurgii plastycznej. 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I oraz II w Oddziale Chirurgii Plastycznej DOP.1101.70.2020

z dn. 2020-08-04:

1.Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Chirurgii plastycznej.
2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.
3.Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 70 .2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica -Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w dziedzinie: Chirurgii plastycznej.

  2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

  3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej .


    POSTEPOWANIE UNIEWAŻNIONO