Ogłoszenie o konkursie oddziały wieloprofilowe

2020-10-30 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie oddziały wieloprofilowe

Anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna w tym bariatryczna, okulistyka, chirurgia plastyczna

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie oddział wieloprofirowy DOP.1101.9.2021414,84 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(DOP.1101.9.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020r, poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinach:

  1. Anestezjologii i intensywnej terapii

wybrano ofertę:

– lek. Henryka Szlemp prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Szlemp Specjalista Anestezjolog, ul. Walecznych 25 lok. 1, 57-300 Kłodzko

  1. Chirurgii ogólnej w tym bariatrycznej

wybrano ofertę:

– lek. Marcina Kontek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarka Marcin Kontek, ul Śliwkowa nr 47, 57-300 Kłodzko

  1. Okulistyki

wybrano ofertę:

– lek. Piotra Marszalika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Piotr Marszalik Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Nektarowa 4, 52-200 Wysoka

– lek. Bartosza Terebus prowadzącego działalność gospodarczą pod nawą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Terebus, Jaszkowa Dolna nr 12 lok A, 57-300 Kłodzko

  1. Chirurgii plastycznej

wybrano ofertę:

Dr Piotra Drozdowskiego prowadzącego działalność gospodarską IPL Piotr Drozdowski ul. Fabryczna 16, 57-320 Polanica-Zdrój