Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych przez lekarza dentystę, specjalistę ortodoncji w poradni ortodontycznej DOP.1101.76.2020

2020-08-12 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych przez lekarza dentystę, specjalistę ortodoncji w poradni ortodontycznej DOP.1101.76.2020

z dn. 2020-08-12:

1. Świadczenie usług medycznych przez lekarza dentystę, specjalistę ortodoncji w poradni ortodontycznej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 437,59 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
(OZNACZONEGO DOP.1101.76.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, 2190 z późn. zm.)
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenie usług medycznych przez lekarza dentystę, specjalistę ortodoncji w poradni ortodontycznej

Wybrano ofertę:

Szymona Chojnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Ortodontyczna Szymon Chojnowski, z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich nr 2/4