Ogłoszenie oddział chirurgii ogólnej (DOP.1101.10.2021)

2020-10-30 Drukuj widoczne

Ogłoszenie oddział chirurgii ogólnej (DOP.1101.10.2021)

zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie oddział chirurgii ogólnej DOP.1101.10.2021 444,39 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

(DOP.1101.10.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018r, 2190 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza,

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
  2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
  3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Wybrano ofertę:

Pana Marcina Kontek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kontek z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. Śliwkowa 47