Sprawowanie kierownictwa,wykonywanie czynności i procedur w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

2020-11-16 Drukuj widoczne

Sprawowanie kierownictwa,wykonywanie czynności i procedur w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi

plik PDF w załączeniu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.15.2021 445,31 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.15.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,


że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

  1. Sprawowania kierownictwa Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi wraz z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich.

Wybrano ofertę:

Lek. Grzegorza Gruszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatny Gabinet Grzegorz Gruszczyński z siedzibą w Namysłowie, ul. 1-go Maja 16G lok. 6