Świadczenie usług medycznych przez lekarza psychiatrę

2020-11-16 Drukuj widoczne

Świadczenie usług medycznych przez lekarza psychiatrę

Plik PDF w załączeniu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.16.2021 433,74 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.16.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,


że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

  1. Świadczenia usług medycznych przez lekarza psychiatrę

Wybrano ofertę:

Lek. Wacława Bróż  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Wacław Bróż Gabinet Lekarski z siedzibą w Kudowie-Zdroju, ul. Słowackiego nr 6 lok 6