Wykonywanie czynności i procedur lekarskich oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym

2020-11-16 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich oraz zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym

plik PDF w załączeniu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.17.2021463,69 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101. 17 .2021)

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020r, 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Kardiologicznym.
  2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

wybrano oferty następujących lekarzy:

– Niny Hadaś-Grzelki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Stacjonarna i Wyjazdowa Praktyka Lekarska Nina Hadaś-Grzelka, 57-300 Kłodzko, Wojciechowice 66

– Pawła Szymkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Szymkiewicz, 53-028 Wrocław, ul Gradowa nr 11 lok 8

– Katarzyny Piotrowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Piotrowska Prywatna Praktyka Lekarska, 51-113 Wrocław, ul. Obornicka nr 16 lok 17

– Katarzyny Woźnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Praktyka Lekarska Wyjazdowa Lekarz Katarzyna Woźna, 57-300 Kłodzko, ul. M. Hłaski nr 12