Zaproszenie do składania ofert na zakup programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

2020-11-25 Drukuj widoczne

Zaproszenie do składania ofert na zakup programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

Zaproszenie do składania ofert
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
z siedzibą 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
zaprasza do składania ofert na zakup programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

Wymagana funkcjonalność programu/aplikacji:
* dostęp on-line dla 1 lub 2 stanowisk,
* dostęp do aktualnych aktów prawnych,
* dostęp do komentarzy, interpretacji, opracowań, praktycznych wyjaśnień,
* dostęp do orzecznictwa,
* newsletter informujący o zmianach w aktach prawnych (nie rzadziej raz w tygodniu),
* możliwość zadawania pytań do specjalistów/konsultantów,
* dostęp do wzorów dokumentów z możliwością edytowania i zapisywania tekstu,
* inne niż wymienione powyżej, które może zaproponować oferent.

Oferta powinna obejmować okres 2 lat z dostępem dla 1 lub 2 użytkowników.
Termin składania ofert: 04 grudnia 2020r.
Termin związania ofertą 20 dni.
Kryterium oceny: cena 100%.

Ofertę z dostępem do wersji demo programu/aplikacji należy przesyłać pocztą tradycyjną
lub na adres mail: prawny@scm.pl w terminie do dnia 04 grudnia 2020r. do godz. 12.00

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do siedziby Spółki w terminie
do dnia 04 grudnia do godz. 12.00.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

z siedzibą 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza,

że na postawie zaproszenia do składania ofert na zakup programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki wybrano ofertę Firmy:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Przyokopowa 33.