ZAPYTANIE O CENĘ – Sporządzenie operatu w zakresie wysokości stawki rynkowej czynszu dzierżawnego dla pomieszczeń SCM S.A

2021-03-19 Drukuj widoczne

ZAPYTANIE O CENĘ – Sporządzenie operatu w zakresie wysokości stawki rynkowej czynszu dzierżawnego dla pomieszczeń SCM S.A

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na sporządzenie operatu w zakresie wysokości stawki rynkowej czynszu dzierżawnego dla pomieszczeń położonych na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SW1K/00040353/0 w tym:

  1. pomieszczenia zakładu optycznego zlokalizowanego na parterze kompleksu szpitalnego przy holu głównym Szpitala – Budynek D, wejście od strony baru/kawiarni o powierzchni 22,03m2,

  2. powierzchni niezbędnej do montażu stacji bazowej telefonii komórkowej: anten sektorowych i radioliniowych oraz szaf transmisyjnych, anteny zlokalizowane na konstrukcjach wsporczych – łączny wymiar powierzchni ok. 20 m2. Możliwość instalacji na dachu budynku szpitala lub na istniejącym kominie lub na gruncie.

     

Operaty powinny być sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych.

Oferty prosimy składać w formie papierowej lub elektroniczną na adres: prawny@scm.pl w terminie do 31 marca 2021 r.

Pytania dotyczące zapytania prosimy przesyłać na adres: prawny@scm.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W nawiązaniu do treści zapytania o ceną na sporządzenie operatu w zakresie wysokości stawki rynkowej czynszu dzierżawnego dla pomieszczeń położonych na nieruchomości objętej księgą wieczystą na SW1K/00040353/0 w tym:

  1. pomieszczenia zakładu optycznego zlokalizowanego na parterze kompleksu szpitalnego przy holu głównym Szpitala – Budynek D, wejście od strony baru/kawiarni o powierzchni 22,03m2,

  2. powierzchni niezbędnej do montażu stacji bazowej telefonii komórkowej: anten sektorowych i radioliniowych oraz szaf transmisyjnych, anteny zlokalizowane na konstrukcjach wsporczych – łączny wymiar powierzchni ok. 20 m2. Możliwość instalacji na dachu budynku szpitala lub na istniejącym kominie lub na gruncie.

wybrano ofertę:

Pani Doroty Sierzputowskiej Doradcy Restrukturyzacyjnego Rzeczoznawcy Majątkowego w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14