Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi
wadami części twarzowej czaszki

Zniekształcenia w przypadku wad rozwojowych dotyczą odmiennej budowy czaszki, szczęk, rzutują na wygląd twarzy, ustawienie zębów i mowę, które odbijają się niekorzystnie na rozwoju psychicznym i społecznym. Znacznie nasilone zniekształcenia wymagają poważnych i kosztownych zabiegów korekcyjnych, które dla pacjentów napiętnowanych wadą są dodatkowym obciążeniem psychicznym.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A jako jedna z dwóch placówek na Dolnym Śląsku prowadzi wysokospecjalistyczny program „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki”. Programem objęte są wszystkie dzieci z wadami wrodzonymi od urodzenia do 18 roku życia, jak również możliwa jest kontynuacja leczenia dla pacjentów, którzy ukończyli 18 lat. Zakres programu obejmuje leczenie ortodontyczne dzieci z całkowitymi rozszczepami podniebienia oraz dzieci z wadami zgryzu współistniejącymi z innymi wadami w obrębie głowy i szyi (zespołem Aperta, zespołem Crouzona, zespołem Downa, zespołem Goldenhara, syndromem Pierre-Robina, zespołem obojczykowo-czaszkowym, zespołem Treatcher-Collinsa, połowiczym niedorozwojem twarzy, dysplazją ektodermalną, wadami zgryzu u dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem długiej twarzy, ankyloza stawów skroniowo-żuchwowych, z osteochondrodysplazjami).

Leczenie rozszczepów oraz wad wrodzonych wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Takie leczenie opiera się na współpracy zespołów specjalistów: chirurgów, stomatologów, ortodontów, laryngologów, logopedów, foniatrów, psychologów. SCM S.A jest placówką zapewniającą pełny wachlarz opieki medycznej.

Specjaliści Poradni Ortodontycznej w Polanicy otaczają opieką ortodontyczną pacjentów przez cały okres rozwojowy, ściśle współpracując z chirurgami plastykami oraz chirurgami szczękowo – twarzowymi. W ramach programu prowadzone jest leczenie ortodontyczne obejmujące terapię w okresie uzębienia mlecznego – kontrolę stanu uzębienia i zgryzu, aparaty ortodontyczne takie jak płytka przedsionkowa, trainer. Gdy tylko zachodzi konieczność i możliwość korekcji wady uzębienia następuję rozpoczęcie leczenia aparatami czynnościowymi, czyli aparatami zdejmowanymi. Zakres programu umożliwia objęcie dzieci z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki leczeniem ortodontycznym wykraczającym poza wykaz stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Leczenie obejmuje wszystkie dostępne aparaty ortodontyczne – aparaty grubołukowe, maskę Delaire’a, aparaty stałe. Celem leczenia ortodontycznego jest wyrównanie zaburzeń zgryzowo-zębowych, odtwarzanie funkcji narządu żucia, przygotowywanie łuków zębowych do zabiegów przeszczepów kostnych, osteotomii szczęki i/lub żuchwy – operacji ortognatycznych.