Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju otwarto nowoczesną Pracownię  Rezonansu Magnetycznego.     

Uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego kosztowało ponad 3 mln zł. Urządzenie już działa i wykonuje badania dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Od 2017 roku, rezonans będzie dostępny dla wszystkich pacjentów odpłatnie. Zarząd Szpitala podejmie starania o pozyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań dla pacjentów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.