Perły Medycyny 2018

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W dniu 22-06-2018 podczas Gali Perły Medycyny 2018 otrzymaliśmy nagrodę w kategorii „Innowacyjność i nowoczesne technologie w medycynie”.

 Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju jest dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną, wielospecjalistycznym ogólnopolskim szpitalem w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Otaczające Góry Stołowe, znane ośrodki sportów zimowych i całorocznych takie jak Czarna Góra i Zieleniec, Park Narodowy Gór Stołowych, liczne przejścia graniczne z Czechami oraz  ważny szlak komunikacyjny drogi E 8 łączący powiat kłodzki z aglomeracją Wrocławia– to jedne z licznych atutów rozwoju  regionu.  

Jednostka działa w formie spółki akcyjnej, na bazie przekształconego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od roku 2012, co stworzyło możliwości dynamicznego rozwoju, rozszerzania zakresu prowadzonej działalności medycznej, nadążającej za zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Misję szpitala „Każde życie jest najcenniejsze” wspiera nadanie w kwietniu 2018 r. szpitalowi imienia św. Jana Pawła II – misja i patron zobowiązują. Podstawą działalności szpitala są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jako spółka szpital wykonuje również świadczenia pełnopłatne w Oddziale Chirurgii Jednego Dnia, gdzie przebywają pacjenci w komfortowych warunkach leczenia i pobytu szpitalnego. Zadania w zakresie ochrony zdrowia są realizowane poprzez działalność oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, zakładów diagnostyki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2013 roku uruchomiono Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, oddział neurochirurgiczny, oddział kardiologiczny, poranię diabetologiczną, kardiologiczną.

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych zmierza do tworzenia zasobu kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem, co wpływa zdecydowanie na zwiększanie jakości i skuteczności przebiegu procesu leczenia. Począwszy od działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poprzez kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Warunki korzystania z oferty świadczeń medycznych poprawia także funkcjonowanie pokoi gościnnych dla pacjentów i ich rodzin, znajdujących się na terenie szpitala. Realizacja świadczeń zdrowotnych to dążenie do optymalnego czasu udzielenia świadczenia, z wykorzystaniem bazy diagnostyczno-leczniczej, środków finansowych, ratowanie życia i zdrowia pacjentów w warunkach bezpieczeństwa, zaufania, przestrzegania praw pacjenta, stosowanie nowoczesnych zgodnych z najaktualniejszą wiedzą medyczną oraz metod diagnostyczno-leczniczych, systematyczne doskonalenie zawodowe i podnoszenie kalifikacji zawodowych pracowników szpitala, wyposażanie w dostępny najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Dynamiczny rozwój szpitala to nie tylko rozszerzanie zakresu rodzajów świadczeń medycznych dla pacjentów, ale też prowadzone inwestycje, w tym zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego, które wpływają na wysoką jakość udzielanych świadczeń, potwierdzanych prowadzonymi corocznie badaniami poziomu satysfakcji pacjentów oraz licznymi certyfikatami i wyróżnieniami. Szpital uzyskał m.in. certyfikat „Czyste leczenie- czysty szpital”, Certyfikat Akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia.

Jedną z ważniejszych inwestycji jest wybudowanie nadziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, które zdecydowanie usprawniło możliwości organizowania bezpiecznego i szybkiego transportu medycznego pacjentów w stanach zagrożenia życia, w sytuacjach gdy wymagany jest natychmiastowy transport do innych ośrodków medycznych.

Łącznie w  latach 2012-2017 zakupiono sprzęt medyczny za ponad 8 mln zł. Wyposażanie szpitala w coraz to nowszy sprzęt medyczny np. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, mammograf, aparat rtg,  aparat OCT, histeroskop, videokolonoskop, artroskop, kolonoskop, zestaw endoskopowy, bronchofiberoskop, pompy infuzyjne, kardiomonitory, kompleksowe wyposażenie pracowni hemodynamiki,  umożliwia utrzymywanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na coraz wyższym poziomie zwiększając tym samym nie tylko  zakres udzielanych świadczeń ale przede wszystkim zwiększając bezpieczeństwo medyczne pacjentów i personelu. Jednym z takich działań jest kolejna zakończona inwestycja – uruchomienie w 2018 r. hybrydowej sali operacyjnej oraz nowoczesnej sali cytostatyków.

Przeprowadzane inwestycje dotyczące zarówno modernizacji  jak i wyposażanie szpitala stwarzają coraz lepsze możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Powoduje to zwiększenie możliwości wykonywania nowych procedur medycznych przy coraz lepszym dostępie i jakości udzielanych świadczeń medycznych. Wykonujemy m. in. bardzo trudne i rzadkie zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii plastycznej, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, bariatrii, okulistyki – z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii małoinwazyjnych oraz neuronawigacji. Szpital otacza opieką również pacjentów korzystających ze stacji dializ, pacjentów w stanach terminalnych oraz wymagających leczenia onkologicznego i podawania cytostatyków. Zakres udzielanych świadczeń to rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych regionu. Nowoczesny obiekt szpitala to także doskonałe warunki do korzystania z oddziału położniczego i neonatologicznego – w polanickim szpitalu z roku na rok rośnie liczba odbywanych porodów.  
Zarząd szpitala przywiązuje dużą wagę do jakości świadczeń, która wymaga zaangażowania wszystkich pracowników szpitala w tworzenie coraz lepszych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Kierownictwo szpitala dba także o poprawę warunków pracy personelu, podnoszenie kwalifikacji, poprawę organizacji pracy oraz tworząc warunki wysokich standardów medycznych z korzyścią dla  pacjentów i personelu.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju to placówka nowoczesna, dynamicznie rozwijająca posiadane zasoby, szpital gdzie czas nie stoi w miejscu, a „Każde życie jest najcenniejsze”.