Pomoc medyczna w czasie ferii

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Przypominamy, że w czasie pobytu na feriach poza miejscem zamieszkania, w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia można się zgłosić do przychodni w miejscu pobytu. Skorzystanie z takiej formy pomocy medycznej nie wymaga wypełnienia nowej deklaracji.

Poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, czyli od godziny 18 do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) na terenie powiatu kłodzkiego można się udać do:
– Szpitala w Kłodzku ul. Szpitalna 1 (tel. 74 865 1109),
– Szpitala w Nowej Rudzie ul. Szpitalna 2 (tel.74 872 40 04),
– Szpitala w Bystrzyckim Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Okrzei 49 (tel. 74 811 15 77 lub 607 798 559).

Informujemy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w SCM S.A. w Polanicy-Zdrój przy ul. Jana Pawła II 2 przyjmuje pacjentów zgłaszających się w sytuacjach wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.

SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Ponadto w sytuacjach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc pod numer telefonu 999 lub 112.

Korzystanie z poradni specjalistycznych (w tym stomatologicznych) jest możliwe na terenie całego kraju. Do poradni wymagane jest skierowanie, za wyjątkiem poradni stomatologicznej, ginekologicznej, onkologicznej i psychiatrycznej.

Opiekę medyczną dzieci i młodzieży przebywających na feriach zobowiązany jest zapewnić organizator wypoczynku. W sytuacji braku takiego zabezpieczenia można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

W sytuacji przebywania poza granicami kraju do korzystania z pomocy medycznej w ramach powszechnych systemów ubezpieczenia uprawnia nas posiadanie karty EKUZ (kraje UE oraz EFTA – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria), którą można otrzymać w Oddziale NFZ. Przed wyjazdem poza granice kraju należy się dokładnie zapoznać z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju.