Program kompleksowego leczenia specjalistycznego z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

2021-12-09 Drukuj widoczne
2021-12-09 SCM Szpital

Pragniemy poinformować, że Nasz Szpital jako jeden z piętnastu ośrodków w kraju został wytypowany do realizacji nowego programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Celem programu jest poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów z rozpoznaniem otyłości olbrzymiej. Zakłada on, że pacjent będzie leczony w ośrodku koordynującym, który zapewni mu kompleksową opiekę przed- i po operacji.

Program KOS-BAR to:

Kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane na rzecz pacjenta kwalifikującego się do leczenia chirurgicznego z powodu otyłości olbrzymiej, u którego pomimo leczenia zachowawczego nie uzyskuje się redukcji masy ciała, obejmujące postępowanie medyczne związane z przygotowaniem do zabiegu operacyjnego, wykonanie operacji bariatrycznej, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji leczniczej, w okresie do 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria kwalifikacji do programu:

Program pilotażowy obejmuje świadczeniobiorców w wieku od 18. roku życia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 – Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego na podstawie kryteriów klinicznych:

1) BMI (wskaźnik masy ciała) ≥ 40 kg/m² u świadczeniobiorców z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii;

2) BMI (wskaźnik masy ciała) 35–40 kg/m² u świadczeniobiorców, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Pacjenci zakwalifikowani do programu będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę na wszystkich etapach leczenia. Każdy pacjent może liczyć na pomoc psychologiczną oraz dietetyczną, a także na bariatryczną opiekę specjalistyczną monitorującą efekty wykonanej operacji, realizowanej przez rok od wypisu pacjenta ze szpitala.

Pacjentów zainteresowanych wzięciem udziału w programie pilotażowym w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR realizowanym przez naszą jednostkę zachęcamy do kontaktu:

Koordynator programu: Małgorzata Mrowiec

Tel. 74 66 34 419

e-mail: programkosbar@scm.pl

Program kompleksowego leczenia specjalistycznego z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR