SMS zamiast papierowego skierowania

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W Warszawie i Polanicy-Zdroju trwa program pilotażowy e-skierowań.
Te dokumenty – zgodnie z planem informatyzacji ochrony zdrowia – za dwa lata staną się obowiązkowe w formie elektronicznej. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych miesięcy pilotażu.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilotaż elektronicznego skierowania. W niektórych placówkach w stolicy pacjenci mogą otrzymać e-skierowania na badania z zakresu medycyny sportowej i tomografii komputerowej. Natomiast w Polanicy Zdrój program będzie wdrażany w pełnym wymiarze w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II. Tamtejszy szpital jest już podłączony do platformy PI, co jest konieczne, aby realizować tego typu usługi.

– Do placówki w Polanicy-Zdroju w styczniu trafiło oprogramowanie i jest ono implementowane – mówi Michał Oleksy, project manager w Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia zajmujący się pilotażem e-skierowań. -Będzie tam testowany system e-skierowań w szerokim spektrum specjalności usług medycznych. W Warszawie pierwsze e-skierowania są już wystawiane, ale tylko w zakresie w medycyny sportowej i diagnostyki obrazowej. Nie mamy jeszcze jednak informacji zwrotnych, jak to działa i jakie są efekty. Nie jesteśmy jeszcze w stanie przetestować pełnego zakresu zlecanych usług. Będzie ich wiele rodzajów, a placówka w Polanicy-Zdroju ma te zaletę, że jest duża, zatrudnia wielu specjalistów i daje to dobre możliwości sprawdzenia systemu. Większość wystawionych skierowań może tam być realizowana na miejscu.

Każda placówka wdrażająca e-skierowanie i mająca oprogramowanie jakiegokolwiek dostawcy będzie je musiała zaktualizować i przyuczyć personel do jego obsługi. Nie różni się to od innych, często przecież przeprowadzanych aktualizacji systemu.

– Będziemy informować, jak podłączać się do platformy PI. Nie zostawimy szpitali samych z problemem – obiecuje Michał Oleksy. – Dla mniejszych placówek czy praktyk indywidualnych, bo w przypadku e-skierowania będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą ich liczbą, przygotowujemy darmową aplikację. Będzie ona gotowa pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku i można ją będzie tam zainstalować na posiadanym sprzęcie. Umożliwi wystawianie e-skierowań w podstawowym zakresie, bez konieczności zakupu oprogramowania. Oczywiście potrzebny będzie dostęp do Internetu.

Pilotaż potrwa w Polanicy-Zdroju i w Warszawie do września 2019 roku.

Ważną integrującą rolę odgrywają duże szpitale, gdyż placówki medyczne i prywatne gabinety łatwiej zaangażują się w pilotaż, jeśli będą wiedziały, że pacjenci będą mieli gdzie zrealizować e-skierowania.

E-skierowanie będzie wdrażane stopniowo. Zapisywanie się pacjentów do specjalisty nie będzie na razie zautomatyzowane, dlatego będą oni musieli dostać się do kolejki i poczekać na świadczenie.

Wystawione i cyfrowo podpisane przez lekarza skierowanie będzie weryfikowane, zapisane, a system wygeneruje dla niego numer PIN lub kod kreskowy. Pacjent otrzyma e-skierowanie w formie SMS-a lub e-maila. W wybranej przez siebie placówce medycznej poda dane dostępowe: PIN lub kod kreskowy i gdy system zweryfikuje dane, placówka zapisze pacjenta na wizytę. To pozwoli oznaczyć w systemie, że skierowanie jest w trakcie realizacji. Dzięki temu wyeliminowane będzie zapisywanie się do wielu miejsc świadczących wybraną usługę medyczną. Ma to zlikwidować sztuczne kolejki i zwiększyć dostępność do medycznych świadczeń specjalistycznych.

Zalety e-skierowania są oczywiste. Najważniejsze jest bezpieczeństwo: wystawienie e-skierowania w systemie zagwarantuje jego poprawność i zlikwiduje problem nieczytelności druków. Ryzyko pomyłek będzie bardzo małe. E-skierowanie nie zgubi się i nie zniszczy. Nie będzie konieczne dostarczenie go w ciągu 14 dni od wystawienia. Będzie ono „żyło” w systemie długo, po jakimś czasie wygaśnie, ale pacjent dostanie uprzedzające powiadomienie, np. SMS-em, czy mailem. Pacjent będzie mógł na odległość umówić się w placówce realizującej świadczenie. Zapisanie się do specjalisty nie zablokuje innym możliwości korzystania z porady. Będziemy zapisywać się do konkretnego lekarza, a nie do wielu na raz. Oczywiście taki zapis będzie odwracalny i jeśli ktoś zechce zmienić placówkę, będzie mógł to zrobić.

Pacjenci będą mieli stały dostęp do statusu skierowania w Internetowym Koncie Pacjenta, na stronie pacjent.gov.pl. Lekarze będą mieli możliwość śledzenia historii leczenia. Posiadacz Internetowego Konta Pacjenta będzie mógł tam oglądać swoje zaplanowane wizyty lekarskie, wystawione recepty, skierowania.

W przypadku osób starszych, nie korzystających osobiście z Internetu, na konto będą mogli wchodzić inne osoby upoważnione, np. ich dzieci czy wnukowie.

Niewątpliwą korzyścią z wdrożenia e-skierowań jest fakt, że pacjent będzie widział, w jaki sposób jest leczony, a system uniemożliwi rejestrowanie się na podstawie tego samego skierowania do wielu placówek.

System skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma być wdrożony w całym kraju 1 stycznia 2021 r.