Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec

2020-06-18 Drukuj widoczne
KIEROWNIK
Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec

Dorobek naukowy

Publikacje książkowe Pobierz plik
WYKAZ opublikowanych prac naukowych z wyłączeniem prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego stanowiących jednotematyczny cykl publikacji Pobierz plik
WYKAZ opublikowanych prac naukowych wchodzących w skład osiągnięcia naukowego stanowiących jednotematyczny cykl publikacji Pobierz plik
Analiza bibliometryczna publikacji Pobierz plik
Analiza cytowań wg Web of Science (h-index = 3) Pobierz plik
Analiza cytowań wg Web of Science (dn. 9.09.2016 r.) Pobierz plik