Praktyczne warsztaty pod okiem dr Mirosława Ferenca

2020-06-18 Drukuj widoczne

Kardiolodzy inwazyjni zaobserwowali, że w ostatnich latach z powodu starzenia się społeczeństwa stopień zaawansowania choroby wieńcowej jest z roku na rok coraz wyższy. Nowoczesny sprzęt w który wyposażona jest nasza pracownia hemodynamiki wymaga również doskonalenia techniki poszerzania naczyń wieńcowych.

Dlatego też 12 lutego 2019 w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego obyły się praktyczne warsztaty pod okiem dr Mirosława Ferenca z Uniwersyteckiego Centrum Kardiologicznego Bad Krozingen we Freiburgu, który jest europejskim autorytetem w dziedzinie kardiologii inwazyjnej. Warsztaty poświęcone były właśnie metodom optymalnego leczenia złożonych, kompleksowych zwężeń, w tym w rozgałęzieniach naczyń wieńcowych (bifurkacjach). Wykonano łącznie cztery skomplikowane zabiegi w tym jeden udrożnienia przewlekle zamkniętego pnia lewej tętnicy wieńcowej u chorego, który przed laty przebył już zabieg kardiochirurgiczny pomostowania (by-passy) tętnic wieńcowych, więc leczenie drogą przezskórną było jedyną możliwością pomocy choremu.

Współpraca z dr Mirosławem Ferencem umożliwia wdrażanie najnowszych osiągnięć kardiologii inwazyjnej i leczenie naszych pacjentów na światowym poziomie.