Program leczenia strukturalnych chorób serca

2020-06-18 Drukuj widoczne

W dn. 2.11.2018 w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Św. Jana Pawła II w Polanicy (SCM) został zainaugurowany program leczenia strukturalnych chorób serca – nieprawidłowych połączeń międzyprzedsionkowych.

Z udziałem dra hab. Grzegorz Smolki oraz dra Piotra Pysza w Sali hybrydowej SCM wykonano u 2 pacjentów zabiegi implantacji okluderów do przegrody międzyprzedsionkowej.

U pacjenta po 2 udarach mózgu prawdopodobnie związanych z obecnością przetrwałego otworu owalnego (PFO) został wszczepiony okluder zamykający PFO jako profilaktyka nawrotów udaru.

Z kolei u pacjentki z istotnym hemodynamicznie wrodzonym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) został wszczepiony okluder zamykający ASD jako profilaktyka rozwoju niewydolności serca. Oba zabiegi przebiegły bez powikłań.