Zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej

2020-06-18 Drukuj widoczne
Poradnia neurochirurgiczna

8 listopada w pracowni hemodynamiki tutejszego Oddziału Kardiologicznego odbyła się kolejna sesja skomplikowanych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej. W warsztatach wziął udział profesor Maciej Lesiak kierownik Katedry i I Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który jest polskim i europejskim ekspertem w leczeniu przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych. Tym razem zabiegi poświęcone były głównie rotablacji oraz udrożnieniom przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych.

Do zabiegu rotablacji kwalifikuje się chorych, których naczynia wieńcowej są bardzo mocno uwapnione, co skutkuje brakiem możliwości poszerzenia zwężeń balonem. Bywa, że nawet zastosowanie balonów wysokociśnieniowych rozprężanych wewnątrz naczynia do ciśnienia powyżej 20 atmosfer nie powoduje poszerzenia masywnie zwapniałej zmiany. Niedostateczne poszerzenie zwężenia jest przyczyną niewłaściwego rozprężenia stentu, co zwiększa ryzyko zawału serca w przebiegu zakrzepicy lub restenozy we wszczepionym stencie. Dotychczas chorzy ze zmianami miażdżycowymi tego rodzaju byli kwalifikowani do operacji wszczepienia by-passów lub całkowicie dyskwalifikowani z leczenia interwencyjnego.

Alternatywą dla takiej grupy pacjentów jest właśnie zabieg rotablacji, który wykonywany jest przezskórnie, nie wymaga znieczulenia ogólnego, ani rozcinania klatki piersiowej. Po wprowadzeniu prowadnika do zwężonego naczynia , wprowadza się wirujące, pokryte diamentowymi opiłkami wiertło z prędkością od 150 000 -170 000 obr/min, które rozwierca zwężenie w tętnicy wieńcowej. Wiertło rozdrabnia zwapnienie w naczyniu na drobinki mniejsze niż wielkość krwinki. Zostają one następnie samoczynnie przez krew wypłukane z naczyń wieńcowych do krwioobiegu. Po zastosowaniu rotablacji i redukcji zwężenia możliwa jest angioplastyka z wykorzystaniem stentu.Ta nowoczesna metoda stosowana jest w Polsce i na świecie w najlepszych placówkach kardiologicznych. Zabieg jest refundowany przez NFZ.

W naszej pracowni wykonano już 7 takich zabiegów, zaplanowane są kolejne.