Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Szanowni Pacjenci,

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna informuje, że od 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (DZ.U.2018,poz.932).

W  związku z ww. Ustawą:

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, są świadczeniami nielimitowanymi, tj. będą ulegały zwiększeniu do rzeczywistego wykonania. Uprawnienia przyznane osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oznaczają dla pacjentów krótszy okres oczekiwania na rehabilitację.
  2. Zgodnie z ww. Ustawą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać „poza kolejnością” ze świadczeń  opieki zdrowotnej udzielanych w:
    • poradniach specjalistycznych
    • oddziałach szpitalnych
    • rehabilitacji leczniczej

Korzystanie ze świadczeń „poza kolejnością” oznacza uzyskanie terminu udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie może zostać zrealizowane
to w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Poradni specjalistycznych), świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W związku z powyższym wszystkie poradnie specjalistyczne działające w strukturach SCM S.A. przyjmują osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z powyższą zasadą.

Szczegółowych informacji w zakresie przyjęć i godzin pracy:

poradni specjalistycznych:
udziela Koordynator Pracy Poradni Specjalistycznych , tel.: 74 86 21 280

świadczeń rehabilitacyjnych:
Zakład Rehabilitacji, tel. 74 86 21 119 lub 74 86 21 220
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, tel. 74 86 21 278
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci, tel.:74 86 21 289

Szczegóły – informacja NFZ

Zarząd SCM S.A.