UWAGA! Ważny komunikat dot. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2,

informujemy,że dokumentacja medyczna będzie udostępniana wyłącznie na podstawie wniosków przysłanych pocztą lub elektronicznie na adres: statystyka@scm.pl

Jednocześnie informujemy, że wnioskowana dokumentacja medyczna będzie udostępniana również wyłącznie pocztą oraz w formie elektronicznej na wskazany e-mail

Dział statystyki i rozliczeń medycznych
tel: 74 86 21 140