Ważny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Ważny Komunikat

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

informuje, że nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.