Wykonujemy innowacyjne zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej z wykorzystaniem dwutlenku węgla

2021-04-20 Drukuj widoczne
2021-04-20 SCM Szpital

Drodzy Pacjenci,

chcieliśmy się z Państwem podzielić informacją, że jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w kraju, w którym podczas zabiegów angioplastyki balonowej, zamiast kontrastu podano pacjentom dwutlenek węgla. To bezpieczna metoda, która umożliwia przeprowadzenie operacji metodą wewnątrznaczyniową u osób uczulonych na kontrast i potrzebujących leczenia z zakresu chirurgii naczyniowej.

Zabieg angioplastyki balonowej

W ostatnim czasie zespół lekarzy z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. wykonał dwa takie zabiegi. Pierwszy zabieg, przy którym operatorem był lek. Marek Suseł – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej wraz z lekarzem asystującym – lek. Joanną Kroker – rezydentem na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, wykonano u 76-letniej pacjentki w związku z objawami krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej lewej. Chora skarżyła się na bóle spoczynkowe oraz nocne kończyny z powodu niedokrwienia, z ryzykiem martwicy stopy. Obecnie pacjentka jest już po kontroli w Poradni Chirurgii Naczyniowej i czuje się dobrze, a bóle nocne kończyny wycofały się. Drugi zabieg również wykonywał lek. Marek Suseł – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej wraz z lekarzem asystującym – lek. Łukaszem Bargielem – specjalistą chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej). W tym przypadku wykonano przezskórną angioplastykę balonową (PTA) wraz z wszczepieniem stentu samorozprężalnego do tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej z powodu krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej prawej.

Zabieg Angioplastyki Balonowej
Zabieg Angioplastyki Balonowej

Kontrast wykorzystywany jest w diagnostyce obrazowej (tomografii komputerowej). Podawany jest także pacjentom podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej czy chirurgii naczyniowej. Dzięki niemu lekarz widzi na monitorze obraz tętnic, żył, ich anatomię, zmiany chorobowe lub np. ułożenie wprowadzanego stentu w czasie zabiegu. Niestety niektórzy pacjenci są uczuleni na kontrast lub stan ich nerek nie pozwala na jego podanie podczas badania czy operacji, a jego zastosowanie może spowodować wstrząs anafilaktyczny, zatrzymanie akcji serca lub zgon.

Podobnie było w przypadku operowanych pacjentów, którzy wykazywali obecność alergii na kontrast, co skutkowało brakiem możliwości wykonania tradycyjnego angio TK oraz angiografii z powodu alergii. Dodatkowo jednemu z nich, ze względu na wszczepiony implant do kręgosłupa, nie było możliwości wykonania angio MRI jako diagnostyki wstępnej. Wstępną diagnostykę wykonano jedynie na podstawie ultrasonografii dopplerowskiej tętnic jamy brzusznej oraz kończyn dolnych.

Cieszymy się, że mamy możliwość wykonywać takie zabiegi, ponieważ stawowi to nową drogę i alternatywę dla chorych uczulonych na kontrast oraz u chorych z słabą funkcją nerek celem ograniczenia dawki kontrastu.

Zabieg Angioplastyki Balonowej
Zabieg Angioplastyki Balonowej

Czym jest angiografia CO2? Do zobrazowania naczyń krwionośnych stosuje się bezbarwny i bezwonny gaz dwutlenek węgla (CO2). Gaz jest już stosowany na świecie w medycynie od 1930 roku a do tzw. Angiografii CO2 od 1980. Wraz z pojawieniem się cyfrowej techniki obrazowania (DSA) w 1980 roku CO2 przekształcił się w bezpieczny i użyteczny środek kontrastowy do obrazowania naczyniowego. Udowodniono, że jest bezpieczny i skuteczny dla pacjentów poddawanych procedurze angiografii.

CO2 jest jedynym sprawdzonym bezpiecznym środkiem kontrastowym u pacjentów z ciężkimi przeciwwskazaniami do podawania kontrastu, takich jak alergia na jod lub przewlekła niewydolność nerek. Jest on coraz częściej stosowany jako środek kontrastowy do aortografii, a także oceny odpływu, tętnicy nerkowej i angiografii trzewnej, angiografii kończynowej, ponieważ stosowanie CO2 nie jest związane z reakcjami alergicznymi lub nefrotoksycznością.

Istnieje jednak niewielkie ryzyko zatorowości tętnic kręgosłupa, tętnic wieńcowych i tętnicy szyjnej, podczas wykonywania angiografii. Aby je zmniejszyć wykonuje się angiografię tętnic poniżej przepony, z uniesieniem kończyn do 10% w górę. Podany dwutlenek węgla CO2 jest obecny w krążeniu do 20-60 sek. część się rozpuszcza, część jest wydychana przez płuca.