Bezpłatne badanie kolonoskopowe

2023-06-07 Drukuj widoczne
2023-06-07 SCM Szpital

B E Z P Ł A T N E    B A D A N I A   K O L O N O S K O P O W E ❗❗❗ Podaj dalej, udostępnij 📢

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA w Polanicy-Zdroju  zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE. 🥼🩺🏥 Wykonywane są w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym. 👨‍⚕️ PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ NFZ. ❗👌

Programem objęte są osoby:

👉 które w okresie ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego badania kolonoskopowego,

👉 bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego,

👉 w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

👉 w wieku od 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano chorobę nowotworową jelita grubego.

Zalety programu:

👉 choroba nowotworowa wykryta we wczesnym bezobjawowym etapie znacznie zwiększa szanse na wyleczenie,

👉 możliwość usunięcia polipów już w trakcie pierwszego badania,

👉 krótki czas oczekiwania na badanie (poza kolejką NFZ),

👉 bezpłatne zapewnienie lekarstw potrzebnych do przygotowania do badania,

👉 nie wymagane jest skierowanie lekarskie,

👉 badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu dożylnym – sedacja poprzez silne narkotyczne leki p/bólowe wraz z lekami o działaniu nasennym i uspokajającym.

Rejestracja telefoniczna ☎️ 74 86 21 240 (poniedziałek-czwartek 8-12) lub osobiście w Zakładzie Endoskopii (I-sze piętro pokój 11).