Kontakt

2020-05-26 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Kontakt telefoniczny i e-mailowy

Spis telefonów

Informacje o stanie zdrowia chorych na Oddziale Covid

Oddział COVID (obszar III piętro – A) informacje udzielane są pod numerem telefonu 74/ 86 21 132

ADMINISTRACJA

Asystent Prezesa Zarządu, Sekretariat:
Alicja Wojciechowska
74 8621 103
sekretariat@scm.pl


Biuro Zarządu, Prokurent:
Ewa Wrzesień-Zych
74 8621 126
e.wrzesien@scm.pl


Główny księgowy, Prokurent:
Edyta Sady
74 6634 366
e.sady@scm.pl


Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością/Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta:
Bożena Słatyńska
74 8621 285
b.slatynska@scm.pl


Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego:
Renata Pluta
74 8621 107
prawny@scm.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dział Organizacyjno-Prawny
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 .


Kierownik Działu Kadr:
Anna Szopińska
74 8621 216

Starszy specjalista ds. Kadrowych:
Dagmara Ples-Szmidt
74 8621 218

kadry@scm.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00.


Główny Informatyk:
Jarosław Osiadacz
tel. 74 86 21 272
j.osiadacz@scm.pl


Koordynator Pakietu Onkologicznego:
Magdalena Król-Hrynowiecka
godziny pracy: 08:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku
telefon: 746634373 lub wew. 373
pakietonkologiczny@scm.pl

APTEKA SZPITALNA

74 8621 168
apteka@scm.pl

ODDZIAŁY SZPITALNE

Szpitalny Oddział Ratunkowy
74 86 21 100 wew. 162 – codziennie – 24 godz./dobę

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
74 86 21 150 w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
74 86 21 190 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Chirurgii Plastycznej
74 86 21 100 wew. 159 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
74 86 21 100 wew. 225 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Chorób Wewnętrznych
74 86 21 133 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Dzienny Chemioterapii
74 86 21 wew. 242 – od wtorku do piątku w godz. 14:00 – 15:30

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
74 86 21 100 wew. 233 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Kardiologiczny
74 86 21 170 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Medycyny Paliatywnej
 74 86 21 100 wew. 296 – w dni  robocze od 7:00 do 14:30

Oddział Neurochirurgiczny
74 86 21 100 wew. 213 – w dni robocze od 7:25 do 14:00

Oddział Neonatologiczny
 74 86 21 100 wew. 237

Oddział Okulistyczny
74 86 21 100 wew. 200 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Oddział Otolaryngologiczny
74 86 21 100 wew. 257 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

Blok Operacyjny
 tel. 74 86 21 100 wew. 199

Stacja Dializ
74 86 21 100 wew. 135 – w dni robocze od 7:00 do 14:35

PORADNIE SPECJALISTYCZNE (NFZ)

Rejestracja telefoniczna do Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Logopedycznej, Poradni Foniatrycznej, Poradni Ortodontycznej, Poradni Chirurgii Szczękowej

czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 12:00 – 14:00
pod numerem telefonu:74 86 21 181

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy: rejestracja_plastyka@scm.pl (odpowiedź w ciągu 24h)

W Poradni Chirurgii Plastycznej są przyjmowani pacjenci posiadający skierowanie do Poradni Chirurgii Plastycznej.

Pacjenci posiadający skierowanie na Oddział Chirurgii Plastycznej nie dokonują rejestracji do Poradni tylko bezpośrednio kontaktują się z Oddziałem Chirurgii Plastycznej pod numerem 74 86 21 159 celem umówienia terminu przyjęcia.


Rejestracja telefoniczna do pozostałych Poradni Specjalistycznych

pod numerem telefonu: 74 86 21 180
czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00
oraz w piątek od godz. 8:00 – 12:00

>pod numerem telefonu: 74 86 21 182

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy:

rejestracja_poradnie@scm.pl


Rejestracja telefoniczna do Poradni Psychologicznej

Kierownikiem Poradni Psychologicznej jest mgr Alicja Zaleska – tel. 571 324 752

W skład zespołu wchodzą:

Paulina Turlińska – tel. 501 435 806

Agata Stupak – tel. 74 86 21 270

Godziny przyjęć: terminy wizyt wyznacza psycholog.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

POZ w Polanicy-Zdroju: 74 86 21 167

DIAGNOSTYKA

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja telefoniczna RTG, TK, USG, stomatologicznych, mammograficznych i ultrasonograficznych: 74 86 21 227 w dni robocze od 7:00 do 12:00
e-mail: rejestracja_zdo@scm.pl

Rejestracja Pracowni Rezonansu Magnetycznego: 74 66 34 344 w poniedziałki, wtorki, piątki od 7:30 do 15:00, w środy od 9:30 – 17:00w czwartki od 7:00 – 14:30
e-mail: rejestracja.mr@scm.pl


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretariat (rejestracja badań, informacja o badaniach: 74 86 21 100 wew. 291 – w dni robocze od 7:00 do 14:35; e-mail: sekretariat.lab@scm.pl

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi: 74 86 21 100 wew. 292

Pracownia Mikrobiologii: 74 86 21 100 wew. 293


Zakład Endoskopii

Rejestracja, informacja o badaniach osobiście lub telefonicznie: 74 8621 100 wew. 240

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 12:00,

w piątki Zakład Endoskopii jest nieczynny.

REHABILITACJA DZIENNA

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 289 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 8:00

Koordynator: 74 86 21 100 wew. 289


Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 219 – w dni robocze od 11:00 do 14:00 lub e-mail: e.boguslawska@scm.pl

PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW COVID-19

Telefon: 74 66 34 397 oraz 571 324 797

USŁUGI PEŁNOPŁATNE

Rejestracja do pełnopłatnej poradni Chirurgii Plastycznej

Informacje i rejestracja pod numerem telefonu: 691 373 330

od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 18:00


Informacje o zabiegach pełnopłatnych

Monika Krężel- Kamińska
tel.: 519 560 220  

Monika Woźniak
tel.: 571 324 759

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

E-mail: komercja@scm.pl


Rejestracja do poradni pełnopłatnych

Osobiście lub telefonicznie74 86 21 259

Poniedziałek 10:00 – 14:30
wtorek, środa, czwartek – 10:00 – 17:00
piątek – 10:00 – 16:00

Email: rejestracja_komercja@scm.pl

Napisz do nas

    * - wymagane pole