Kontakt

KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów.'PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Spis Telefonów

ADMINISTRACJA

Asystent Prezesa Zarządu, Sekretariat:
Alicja Wojciechowska
74 8621 103
sekretariat@scm.pl


Biuro Zarządu, Prokurent:
Ewa Wrzesień
74 8621 126
e.wrzesien@scm.pl


Główny księgowy, Prokurent:
Edyta Sady
74 6634 366
e.sady@scm.pl


Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością/Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta:
Bożena Słatyńska
74 8621 285
b.slatynska@scm.pl


Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego:
Renata Pluta
74 8621 107
prawny@scm.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Dział Organizacyjno-Prawny
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 .


Kierownik Działu Kadr:
Anna Szopińska
74 8621 216

Starszy specjalista ds. Kadrowych:
Dagmara Ples-Szmidt
74 8621 218

kadry@scm.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00.


Główny Informatyk:
Eugeniusz Przybyła
74 8621 120
e.przybyla@scm.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Wagner-Ziółkowska
daneosobowe@scm.pl


Koordynator Pakietu Onkologicznego:
Natalia Kaszuba
74 6634 373
pakietonkologiczny@scm.pl

APTEKA SZPITALNA

74 8621 168
apteka@scm.pl

ODDZIAŁY SZPITALNE

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział Chirurgii Plastycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Kardiologiczny

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Blok Operacyjny

Stacja Dializ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja telefoniczna do Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Logopedycznej, Poradni Foniatrycznej, Poradni Ortodontycznej, Poradni Chirurgii Szczękowej
czynna

od poniedziałku do środy w godz. 12:00 – 14:00
w czwartki w godz. 16:00 – 17:00
pod numerem telefonu: 74 86 21 181

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy:

rejestracja_plastyka@scm.pl


Rejestracja telefoniczna do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 8:30

pod numerem telefonu: 74 86 21 182


Rejestracja telefoniczna do pozostałych Poradni Specjalistycznych

czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00
oraz w piątek od godz. 8:00 – 12:00

pod numerem telefonu: 74 86 21 180

Ponadto zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mailowy:

rejestracja_poradnie@scm.pl


Rejestracja telefoniczna do Poradni Psychologicznej

Paulina Turlińska (tel. 501435806)
środa , czwartek – 8.00 – 11.00

Anna Hajdasz – Łopata (tel. 501435871)]
piątek 13.00 – 15.00

Alicja Zaleska (tel. 571324752)
wtorek 10.00 – 12.00
piątek 11.00 – 13.00

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

POZ w Polanicy-Zdroju: 74 86 21 167

POZ w Bystrzycy Kłodzkiej: 74 81 11 577

DIAGNOSTYKA

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja telefoniczna RTG, TK, USG, stomatologicznych, mammograficznych i ultrasonograficznych: 74 86 21 227 w dni robocze od 7:00 do 12:00
Rejestracja Pracowni Rezonansu Magnetycznego: 74 66 34 344 w poniedziałki, wtorki, piątki od 7:30 do 15:00, w środy od 9:30 – 17:00w czwartki od 7:00 – 14:30


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretariat (rejestracja badań, informacja o badaniach: 74 86 21 100 wew. 291 – w dni robocze od 7:00 do 14:35; e-mail: sekretariat.lab@scm.pl

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi: 74 86 21 100 wew. 292

Pracownia Mikrobiologii: 74 86 21 100 wew. 293


Zakład Endoskopii

Rejestracja, informacja o badaniach osobiście lub telefonicznie: 74 8621 100 wew. 240

od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 12:00,

w piątki Zakład Endoskopii jest nieczynny.

REHABILITACJA DZIENNA

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 289 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 8:00

Koordynator: 74 86 21 100 wew. 289


Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Rejestracja: 74 86 21 100 wew. 219 – w dni robocze od 11:00 do 14:00 lub e-mail: g.semeniak@scm.pl

USŁUGI PEŁNOPŁATNE

Korekcyjna Chirurgia Plastyczna i Estetyczna 

Informacje i rejestracja pod numerem telefonu: 691 373 330

od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 18:00


Informacja o pozostałych zabiegach

Monika Krężel- Kamińska
tel.: 519 560 220  

Monika Woźniak
tel.: 571 324 759

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00


Rejestracja do poradni pełnopłatnych

Osobiście lub telefonicznie74 86 21 259

Poniedziałek 10:00 – 14:30
wtorek, środa, czwartek – 10:00 – 17:00
piątek – 10:00 – 16:00

Email: rejestracja_komercja@scm.pl