Pacjent uzdrowiskowy

2020-05-08 Drukuj widoczne

Zasady przyjęć do szpitala/poradni pacjenta przebywającego w Placówkach Uzdrowiskowych

W ramach leczenia uzdrowiskowego świadczenia realizowane są w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych, wobec czego pacjenci mogą przebywać:

– w szpitalu uzdrowiskowym,

– w sanatorium uzdrowiskowym,

– w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowe,

– w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej,

– lub skorzystać z uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

W związku z powyższym istotne jest, aby pacjent przebywający na leczeniu uzdrowiskowym, zgłaszając się do poradni specjalistycznej/szpitala posiadał ważne skierowanie oznakowane pieczątką nagłówkową z podanym numerem obowiązującej umowy z NFZ.

Wskazany jest wcześniejszy kontakt pracownika uzdrowiska (pielęgniarka/lekarz) w celu umówienia daty i godziny zleconej porady specjalistycznej oraz ustalenia formy płatności z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne, czyli przyjęcie do poradni specjalistycznej/szpitala udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieszcza pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorem Pracy Poradni Specjalistycznych naszej placówki –

Panią Jadwigą Sajpel: tel. 74 86 21 280

lub

z rejestracją poradni specjalistycznych – telefony kontaktowe widnieją na stronie internetowej SCM S.A: KONTAKT PORADNIE

W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia świadczenia udzielane są na zasadach ogólnie obowiązujących.