Pacjent uzdrowiskowy

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Zasady przyjęć do szpitala/poradni pacjenta przebywającego w Placówkach Uzdrowiskowych

W ramach leczenia uzdrowiskowego świadczenia realizowane są w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych, wobec czego pacjenci mogą przebywać:

– w szpitalu uzdrowiskowym,

– w sanatorium uzdrowiskowym,

– w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowe,

– w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej,

– lub skorzystać z uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

W związku z powyższym istotne jest, aby pacjent przebywający na leczeniu uzdrowiskowym, zgłaszając się do poradni specjalistycznej/szpitala posiadał ważne skierowanie oznakowane pieczątką nagłówkową z podanym numerem obowiązującej umowy z NFZ.

Wskazany jest wcześniejszy kontakt pracownika uzdrowiska (pielęgniarka/lekarz) w celu umówienia daty i godziny zleconej porady specjalistycznej oraz ustalenia formy płatności z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne, czyli przyjęcie do poradni specjalistycznej/szpitala udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieszcza pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorem Pracy Poradni Specjalistycznych naszej placówki –

Panią Jadwigą Sajpel: tel. 74 86 21 280

lub

z rejestracją poradni specjalistycznych – telefony kontaktowe widnieją na stronie internetowej SCM S.A: KONTAKT PORADNIE

W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia świadczenia udzielane są na zasadach ogólnie obowiązujących.