Dofinansowania i Projekty Unijne

2021-01-21 Drukuj widoczne

Lista projektów

Aparaty RTG z ramieniem C

2021-01-21

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zrealizowało zadanie pod nazwą: Doposażenie […]

Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju.

2020-06-10

Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju. Beneficjent: Specjalistyczne Centrum […]

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Centrum Medyczny im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

2020-05-27

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Centrum Medyczny im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.