Dla pacjenta

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Schemat Szpitala

Budynek B:

 • Parter: hol główny, windy, rejestracja, apteka, sala audiowizualna
 • I Piętro: rejestracja do poradni, poradnie: chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologiczna, neurochirurgiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna.
 • II Piętro: poradnie: chirurgii plastycznej, ortodontyczna, foniatryczna, logopedyczna, onkologiczna, chirurgii ogólnej i naczyniowej, Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy

Budynek A1:

 • Parter: Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • I Piętro: Stacja Dializ, Kaplica szpitalna
 • II Piętro: Oddział Ginekologiczno- Położniczy
 • III Piętro: Oddział Chorób Wewnętrznych
 • IV Piętro: Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 • V Piętro: Oddział Ortopedyczny
 • VI Piętro: Oddział Chirurgii Plastycznej (odcinek dla dzieci)

Budynek A3:

 • II Piętro: Oddział Położniczy, Oddział Neonatologiczny
 • III Piętro: Oddział Intensywnej Terapii
 • IV Piętro: Oddział Kardiologiczny
 • V Piętro: Oddział Okulistyczny
 • VI Piętro: Oddział Chirurgii Plastycznej (odcinek dla dorosłych)

Budynek D:

 • Parter: Zarząd, sekretariat, Biuro Zarządu, sklep, optyk, restauracja-kawiarnia,
 • I Piętro: Zakład Endoskopii, poradnie: diabetologiczna, kardiologiczna
 • II Piętro: Zakład Diagnostyki Obrazowej

Budynek E:

 • II Piętro: Oddział Otolaryngologiczny, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, centralna sterylizacja, kuchnia
 • III Piętro: Blok Operacyjny

Budynek C:

 • Parter: administracja
 • I Piętro: basen, rehabilitacja, fizjoterapia, rehabilitacja kardiologiczna
 • II Piętro: fizjoterapia

Budynek F:

 • Parter: kriokomora
 • I Piętro: apteka szpitalna, prosektorium
 • II Piętro: Oddział Neurochirurgiczny
 • IV Piętro: Oddział Chemioterapii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Budynek G:

 • Niski parter: Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Problemami Rozwojowymi
 • Parter: Oddział Medycyny Paliatywnej
 • I Piętro: Pokoje Gościnne, Sala Doświadczania Świata, Pracownia Biofeedback, gabinet: logopedy, psychologa, lekarski