Dla pacjenta

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Schemat Szpitala

Budynek B:

Parter : hol główny, windy, rejestracja, apteka, sala audiowizualna
I Piętro: rejestracja do poradni, poradnie: urazowo – ortopedyczna, nefrologiczna, neurologiczna, neurochirurgiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna.
II Piętro: poradnie: chirurgii plastycznej, ortodoncja, foniatra, logopeda, onkologiczna, chirurgii ogólnej i naczyniowej, proktologiczna, oddział chirurgii jednego dnia/oddział pełnopłatny

Budynek A1:

Parter: szpitalny oddział ratunkowy
I Piętro: stacja dializ, kaplica szpitalna
II Piętro: oddział ginekologiczno- położniczy
III Piętro: oddział chorób wewnętrznych
IV Piętro: oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
V Piętro: oddział otolaryngologiczny
VI Piętro: oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

Budynek A3:

II Piętro: oddział położniczy
III Piętro: oddział intensywnej terapii
V Piętro: oddział okulistyczny
VI Piętro: oddział chirurgii plastycznej dla dorosłych

Budynek D:

Parter: sklepy, restauracja-kawiarnia, sekretariat, Biuro Zarządu
I Piętro: poradnia metaboliczna, diabetologiczna, spirometrii, pracownia endoskopowa
II Piętro: zakład diagnostyki obrazowej

Budynek E:

II Piętro: oddział kardiologiczny, sterylizacja, kuchnia
III Piętro: blok operacyjny

Budynek C:

Parter: administracja
I Piętro: basen, rehabilitacja, fizjoterapia
II Piętro: fizjoterapia

Budynek F:

Parter: kriokomora
I Piętro: apteka szpitalna, prosektorium
II Piętro: oddział neurochirurgiczny
III Piętro: oddział ortopedyczny
IV Piętro: oddział chemioterapii, laboratorium analityczne

Budynek G:

Niski parter: ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Parter: oddział medycyny paliatywnej
I Piętro: pokoje gościnne