Skargi i wnioski

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Kontakt

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

tel. 74 86 21 100
fax 74 86 21 102
email: sekretariat@scm.pl


Adres skrzynki podawczej dla urzędów:
/SCMSA/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:Nr Księgi Rejestrowej:
000000019866

W sprawach skarg i wniosków pacjentów Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. przyjmuje:

1. Dyrektor ds. Lecznictwa – lek. med. Henryk Szlemp

2. Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta – Bożena Słatyńska

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00.

Pełnomocnik przyjmuje osobiście lub telefonicznie pod numerem: +48 74 86 21 285

Zadania Pełnomocnika:

  • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A.
  • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów SCM S.A. postanowień zawartych w Karcie Praw Pacjenta.
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.
  • Analiza skarg i wniosków pacjentów.
  • Współpraca z Zarządem SCM S.A. przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów.
  • Współpraca z kierownikami poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych zakładu w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
  • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez SCM S.A. i wykorzystanie wyników badań do usprawnienia działalności Centrum.