Skargi i wnioski

2020-05-08 Drukuj widoczne
Kontakt

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

tel. 74 86 21 100
fax 74 86 21 102
email: sekretariat@scm.pl


Adres skrzynki podawczej dla urzędów:
/SCMSA/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:Nr Księgi Rejestrowej:
000000019866

W sprawach skarg i wniosków pacjentów Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. przyjmuje:

1. Dyrektor ds. Lecznictwa 

2. Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta 

od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 12.00.

Pełnomocnik przyjmuje osobiście lub telefonicznie pod numerem: +48 74 86 21 285

Zadania Pełnomocnika:

  • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A.
  • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów SCM S.A. postanowień zawartych w Karcie Praw Pacjenta.
  • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.
  • Analiza skarg i wniosków pacjentów.
  • Współpraca z Zarządem SCM S.A. przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów.
  • Współpraca z kierownikami poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych zakładu w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
  • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez SCM S.A. i wykorzystanie wyników badań do usprawnienia działalności Centrum.