Cyberbezpieczeństwo

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), informujemy:

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą również spotkać się Pacjenci, należą:

 • blokowanie dostępu do komputera;
 • kradzieże tożsamości, wyłudzenia, szyfrowanie danych;
 • blokowanie dostępu do usług;
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne);
 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.);
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Jak można ochronić się przez zagrożeniami:

 • zainstaluj oprogramowanie antywirusowe oraz anty spyware z ochroną w czasie rzeczywistym oraz na bieżąco aktualizuj bazy danych wirusów;
 • włącz firewall w komputerze;
 • aktualizuj na bieżąco oprogramowanie systemowe oraz programy użytkowe;
 • nie otwieraj plików z nieznanego źródła;
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, posiadających nieaktualne certyfikaty, chyba, że jesteś pewien, że strona jest bezpieczna;
 • korzystaj tylko z zaufanych programów, gdyż inne mogą np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony;
 • co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna – czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować;
 • sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą oprogramowania antywirusowego, anty spyware jeśli nie są skanowane automatycznie podczas pobierania;
 • staraj się nie odwiedzać stron oferujących darmową muzykę, filmy lub łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;
 • nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Więcej porad w zakresie bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów pod adresem:

https://www.cert.pl/ouch/