Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

KIEROWNIK
Anna Kućmierz
Kontakt

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Sekretariat
(rejestracja badań, informacja o badaniach :
74 86 21 100 wew. 291 – w dni robocze od 8:00 do 14:35
 sekretariat.lab@scm.pl

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi:
 74 86 21 100 wew. 292

Pracownia Mikrobiologii:
 74 86 21 100 wew. 293

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonywany jest szeroki zakres procedur diagnostycznych, odpowiadających potrzebom szpitala o II st. referencji. Nowoczesna baza aparaturowa pozwala w znaczny sposób poszerzyć ten zakres o badania wysokospecjalistyczne czy naukowe, wymagane w szpitalu o III st. referencji.

Badania laboratoryjne obejmują szczegółową diagnostykę hematologiczną-diagnostykę niedokrwistości, chorób rozrostowych krwi wraz z oceną cytomorfologiczną szpiku, diagnostykę zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy, monitoring leczenia przeciwzakrzepowego.

Pracownia analityki ogólnej

Badania z zakresu analityki ogólnej obejmują laboratoryjną ocenę wydalin i wydzielin, w tym badania specjalistyczne, np. niezbędne w diagnostyce bezpłodności badania nasienia.

Diagnostyka biochemiczna

Diagnostyka biochemiczna obejmuje obok badań podstawowych o znaczeniu interdyscyplinarnym, badania specjalistyczne tj. testy hormonalne niezbędne w diagnostyce chorób tarczycy, dysfunkcji hormonalnych gonad, przysadki, markery nowotworowe, wskaźniki wczesnego wykrywania zawału, parametry hematologiczne pomocne w różnicowaniu niedokrwistości, diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby i HIV.

Pracownia Mikrobiologii

Badania z zakresu mikrobiologii dotyczą diagnostyki infekcji spowodowanych drobnoustrojami tlenowymi i beztlenowymi, grzybami, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych a także opracowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii.

Pracownia Serologii

Badania z zakresu serologii transfuzjologicznej obejmują testy związane z określaniem grup krwi, identyfikacją przeciwciał, diagnostyką konfliktu matczyno-płodowego oraz dobieraniem krwi do przetoczeń.

Współpraca z innymi laboratoriami

Dzięki współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami medycznymi w ośrodkach akademickich, umożliwiamy naszym pacjentom dostęp do najnowocześniejszych badań i technologii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Wyposażenie

  • analizatory hematologiczne
  • analizatory biochemiczne
  • analizator immunochemiczny
  • analizator parametrów krytycznych
  • analizatory koagulologiczne
  • analizator testów paskowych moczu
  • aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych,
  • aparat do identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekooporności