Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

2020-05-08 Drukuj widoczne
KIEROWNIK
Anna Kućmierz
Kontakt

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Informujemy o konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej na badania laboratoryjne.

Sekretariat
rejestracja, informacja:
74 86 21 100 wew. 291 – w dni robocze od 8:00 do 14:35
sekretariat.lab@scm.pl

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi:
 74 86 21 100 wew. 292

Pracownia Mikrobiologii:
 74 86 21 100 wew. 293

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonywany jest szeroki zakres procedur diagnostycznych, odpowiadających potrzebom szpitala o II st. referencji. Nowoczesna baza aparaturowa pozwala w znaczny sposób poszerzyć ten zakres o badania wysokospecjalistyczne czy naukowe, wymagane w szpitalu o III st. referencji.

Badania laboratoryjne obejmują szczegółową diagnostykę hematologiczną-diagnostykę niedokrwistości, chorób rozrostowych krwi wraz z oceną cytomorfologiczną szpiku, diagnostykę zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy, monitoring leczenia przeciwzakrzepowego.

Pracownia analityki ogólnej

Badania z zakresu analityki ogólnej obejmują laboratoryjną ocenę wydalin i wydzielin, w tym badania specjalistyczne, np. niezbędne w diagnostyce bezpłodności badania nasienia.

Diagnostyka biochemiczna

Diagnostyka biochemiczna obejmuje obok badań podstawowych o znaczeniu interdyscyplinarnym, badania specjalistyczne tj. testy hormonalne niezbędne w diagnostyce chorób tarczycy, dysfunkcji hormonalnych gonad, przysadki, markery nowotworowe, wskaźniki wczesnego wykrywania zawału, parametry hematologiczne pomocne w różnicowaniu niedokrwistości, diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby i HIV.

Pracownia Mikrobiologii

Badania z zakresu mikrobiologii dotyczą diagnostyki infekcji spowodowanych drobnoustrojami tlenowymi i beztlenowymi, grzybami, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych a także opracowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii.

Pracownia Serologii

Badania z zakresu serologii transfuzjologicznej obejmują testy związane z określaniem grup krwi, identyfikacją przeciwciał, diagnostyką konfliktu matczyno-płodowego oraz dobieraniem krwi do przetoczeń.

Współpraca z innymi laboratoriami

Dzięki współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami medycznymi w ośrodkach akademickich, umożliwiamy naszym pacjentom dostęp do najnowocześniejszych badań i technologii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Wyposażenie

  • analizatory hematologiczne
  • analizatory biochemiczne
  • analizator immunochemiczny
  • analizator parametrów krytycznych
  • analizatory koagulologiczne
  • analizator testów paskowych moczu
  • aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych,
  • aparat do identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekooporności