Zadania realizowane z budżetu państwa

2022-11-22 Drukuj widoczne

 

Informacja o realizacji zadania dofinansowanego z państwowych funduszy celowych

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. otrzymało w 2022 roku dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziała COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego tj.;

 1.  zakup tomografu komputerowego
 2. oraz aparatu USG

  Wartość zadania wynosi 5 220 810,00 zł. Wysokość dofinansowania 100%.

  Zakupiona aparatura zostanie zainstalowana w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, z przeznaczeniem dla Pacjentów wymagających diagnostyki w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego oraz z możliwością obrazowania narządów miąższowych. Dodatkowe nakładki oraz głowice umożliwią dokładniejsze obrazowanie badanego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w obrębie płuc oraz z możliwością wykonania badań osób otyłych.

   

  Informacja o realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zakupu inwestycyjnego tj.;

  1. 5 szt. zestawów kolumnowych Bloku Operacyjnego

  2. oraz modułowego systemu przywoławczego z przeznaczeniem na oddziały szpitalne: chirurgii plastycznej, urazowo-ortopedyczny, chirurgii ogólnej i naczyniowej, kardiologiczny, internistyczny, neurochirurgiczny, laryngologiczny, ginekologiczno-położniczy
   i neonatologiczny

  Wartość zadania wynosi 2 009 740,00 zł. Wartość dofinansowania – 1 932 967,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 76 773,00zł.

  Zestawy kolumnowe zastąpią dotychczasowe wyeksploatowane urządzenia, nowoczesne rozwiązania technologiczne wpłyną na skrócenie czasu operacji, wykonanie jak najdokładniejszego i najszerszego podglądu pola operacyjnego i precyzyjnej ingerencji operatora.

  Modułowy system przywoławczy składający się z urządzeń peryferyjnych oraz centrali typu multi-master umożliwi dowolne konfigurowanie systemu bez potrzeby wymiany urządzeń. Modułowy system zastąpi dotychczasowy, nie nadający się już do naprawy ani zastosowania ulepszeń.
  W pierwszej kolejności system zostanie wymieniowy w oddziałach wyszczególnionych w pkt 2.

  1. laparoskopu wraz z torem wizyjnym

  Wartość zadania wynosi 662 449,00 zł. Wartość dofinansowania – 637 143,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 25 306,00 zł.

  Laparoskop przeznaczony do wykonywania małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych
  z dostosowaniem oprzyrządowania do zabiegów u osób z otyłością olbrzymią. Wykorzystywany w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w zabiegach bariatrycznych.

  1. Licencja Oracle wraz z usługą migracji i konfiguracji baz danych z WINDOWS na LINUX

  Wartość zadania wynosi 153 750,00 zł. Wartość dofinansowania – 147 876,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 5 874,00 zł.

  Zakup oprogramowania umożliwi modernizację serwera baz danych wpływając na efektywność, szybkość i bezpieczeństwo pracy systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy poszczególnych komórek.

  Informacja o realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa

  Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. otrzymało w 2023 roku dofinansowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu: „BEZPIECZNIE PRACUJEMY W POLU JONIZUJĄCYM”, w ramach którego zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej pracowników realizujących świadczenia zdrowotne w polu jonizującym.

  Wartość projektu wynosi 36 063,30 zł. Wartość dofinansowania – 28 850,88 zł przy wkładzie własnym w wysokości 7 212,42 zł.