Zakład Diagnostyki Obrazowej

KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów.'PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

KIEROWNIK
Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec
Kontakt

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Rejestracja RTG, TK, USG:
budynek B II piętro (przy windzie dla poradni specjalistycznych)
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 14:30

Rejestracja telefoniczna RTG, TK, USG:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 7:30 do 9:30
 74 86 21 227
rejestracja_zdo@scm.pl

Rejestracja Pracowni Rezonansu Magnetycznego:
Pracownia Rezonansu II piętro
w poniedziałki, wtorki, piątki od 7:30 do 15:00
w środy od 8:00 – 17:00
w czwartki od 7:00 – 14:30

Rejestracja telefoniczna:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 7:30 do 9:30
 74 66 34 344

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ :
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 14.00
osobiście lub z pisemnym upoważnieniem
w rejestracji RTG, TK, MR

Sekretariat czynny:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 7:30 do 14:00
 74 86 21 228
sekretariat.zdo@scm.pl

Personel

Lekarze radiolodzy:

Dr hab. n.med. Przemysław Jaźwiec – Kierownik Zakładu
Dr n. med. Tomasz Puto
Dr Anna Kuśmierska
Dr Beata Rozmus
Dr Janusz Gielgier

Technicy elektroradiologii:

Ewa Czachor – Koordynator Zespołu Techników Elektroradiologii
Anna Krzyżanowska – technik elektroradiologii
Barbara Maruszak – technik elektroradiologii
Marzena Ptaszek –  technik elektroradiologii
Bogusława Pustelnik – technik elektroradiologii
Kamil Rola – technik elektroradiologii
Michalina  Wawrzonek – technik elektroradiologii

Wykaz wykonywanych badań diagnostycznych

Pracownia wielorzędowej Tomografii Komputerowej
  1. Badania angio TK: mózgowia, twarzoczaszki, szyi, tętnic dogłowowych, aorty pierrsiowej, aorty brzusznej, tętnic płucnych, tt.kończyn górnych, tt. kończyn dolnych
  2. Badania bez i/lub po podaniu środka kontrastowego: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych z obrazowaniem przestrzennym i wielopłaszczyznowym.
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (1,5T)
  1. Badania MR bez i/lub po podaniu środka kontrastowego: głowy, szyi, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa, stawów, gruczołu krokowego (PI-RADS), wybranych obszarów anatomicznych przed zabiegami chirurgii plastycznej, ocena zmian patologicznych w stawach w przebiegu RZS.
Pracownia ultrasonografii
  1. Badania gruczołu tarczowego, ślinianek, szyi, jamy brzusznej, miednicy, piersi.
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
  1. Badania rentgenowskie głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej, obręczy biodrowej, obręczy barkowej, stawów i kości kończyn górnych i dolnych, badania kontrastowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  2. Badanie RTG klatki piersiowej wykonywane do badań okresowych (opis badania w ciągu godziny).

Informujemy, że od 01.09.2018 pacjenci wykonujący badania radiologiczne (RTG) na potrzeby medycyny pracy*, mogą odebrać wynik badań po upływie jednej godziny.

*Wymagane jest skierowanie od Lekarza Medycyny Pracy

Pliki do pobrania

KZ-ZDO-001 , Ankieta, zgoda na wykonanie badania TK i RTG z dożylnym podaniem środka kontrastowegoPobierz plik – PDF
KZ-ZDO-005-INFORMACJE DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE MRPobierz plik – PDF
KZ-ZDO-006-ANKIETA DLA PACJENTA MRPobierz plik – PDF
KZ-ZDO-007 , Ankieta, zgoda na wykonanie badania TK bez kontrastuPobierz plik – PDF
Upoważnienie do odbioru wynikówPobierz plik – PDF

Do otwarcia plików niezbędne jest bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader” firmy Adobe lub aplikacja „Czytnik” wbudowany w system Windows 8 i wyższy.