Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

KIEROWNIK
Elżbieta Bogusławska
Kontakt

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Rejestracja
74 86 21 100 wew. 219 – w dni robocze od 11:00 do 14:00
lub
 e.boguslawska@scm.pl

Nr Księgi Rejestrowej:
000000019866

Informacje ogólne

W Zakładzie Rehabilitacyjnym znajdują się gabinety wyposażone w sprzęt fizykoterapeutyczny obejmujący zabiegi z zakresu światłoleczenia, laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii oraz gabinety masażu leczniczego.

Rejestracja do Zakładu Rehabilitacji
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00
pod numerem telefonu: 74 862 12 19
lub mailowo: e.boguslawska@scm.pl

 

Rejestracja na Wizytę Fizjoterapeutyczną  do Fizjoterapeuty
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00
pod numerem telefonu: 501 435 840
lub mailowo: e.boguslawska@scm.pl

Działalność Zakładu

1. Kinezyterapia ogólna i indywidualna na sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt umożliwiający prowadzenie ćwiczeń:

 • biernych
 • czynno-biernych
 • samowspomaganych
 • czynnych w odciążeniu
 • czynnych wolnych
 • zespołowych

specjalnych, metodami: McKenzie, NDT Bobath, Terapia Manualna, PNF

2.Fizykoterapia

 • elektroterapia
 • Diadynamik
 • Trabert
 • TENS
 • Interdyn
 • Prądy Kotza
 • Elektrostymulacja
 • Galwanizacja
 • Jontoforeza
 • ultradźwięki i ultrafonoforeza
 • magnetoterapia
 • światłolecznictwo
 • laser
 • sollux
 • biotron

3. Masaż suchy.
4. Gimnastyka w basenie.
5. Krioterapia miejscowa.
6.
Zabieg w Kriokomorze ( leczenie zimnem ) w połączeniu z gimnastyką ogólnokondycyjną (również pełnopłatnie).

Opis zakładu

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej SCM S.A. w Polanicy-Zdroju posiada wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów i doskonałą bazę rehabilitacyjną.

Przyjmujemy głównie pacjentów ambulatoryjnych (ze skierowaniem na zabiegi).

Obsługujemy również oddziały szpitalne SCM S.A.:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Neurochirurgiczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii Plastycznej