Podstawowa opieka zdrowotna POZ

2020-05-08 Drukuj widoczne
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Iwetta Majewska
Pliki do pobrania

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz [PDF – 359KB]

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz [PDF – 325KB]

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz [PDF – 343KB]

Informacje ogólne

Od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
nie będą już udzielane w SCM S.A.

Zgodnie z nowymi przepisami Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju zakwalifikowało się do tzw. Sieci Szpitali  jako szpital ogólnopolski. W związku z powyższym z przykrością informujemy, ze ustawa nie pozwala na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od 1 pażdziernika 2017 roku nocna i świateczna opieka zdrowotna w powiecie kłodzkim będzie świadczona przez:
– SP ZOZ w Kłodzku
– Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej

Zobacz pełną treść informacji (plik pdf – 401KB)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez Ciebie przychodni.

Lekarz POZ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Dokumenty do pobrania