Władze spółki

2020-05-08 Drukuj widoczne
Prezes Zarządu
Renata Jażdż-Zaleska

tel. 74 86 21 103
sekretariat@scm.pl

Biuro Zarządu Prokurent
Ewa Wrzesień-Zych

tel. 74 86 21 103
e.wrzesien@scm.pl

Dyrektor ds. Ekonomicznych / Prokurent
Edyta Sady

tel. 74 66 34 366
e.sady@scm.pl

Dyrektor ds. Technicznych
Tomasz Kowalczyk

tel. 74 86 21 105
t.kowalczyk@scm.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Rafał Tomaszczyk

tel. 74 66 34 310
r.tomaszczyk@scm.pl

Główna Księgowa
Anna Dębińska

tel. 74 86 21 127
a.debinska@scm.pl

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Rozliczeń Medycznych
Małgorzata Mrowiec

tel. 74 86 21 286
m.mrowiec@scm.pl

Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. Dagmara Pawłowska

tel. 74 86 21 106
sekretariat@scm.pl

Naczelna Pielęgniarka
Anna Medyńska

tel. 74 86 21 129
a.medynska@scm.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta
Renata Karpińska

tel. 74 86 21 285
pelnomocnik.ds.pacjenta@scm.pl