Stacja dializ

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

KIEROWNIK
lek. Katarzyna Świerczewska

specjalista nefrologii, specjalista chorób wewnętrznych

Kontakt

STACJA DIALIZ

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Sekretariat oddziału:
74 86 21 100 wew. 135 – w dni robocze od 7:00 do 14:35
sekretariat.dializa@scm.pl

Lekarz dyżurny:
 74 86 21 100 wew. 137

Pielęgniarka Koordynująca:
 74 86 21 100 wew. 139

Punkt pielęgniarski:
 74 86 21 100 wew. 147

Nr Księgi Rejestrowej:
000000019866

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Iwona Kuś

Chcesz wypocząć a musisz dializować?

Informacje ogólne

Stacja Dializ świadczy usługi z zakresu:

 • hemodializoterapia,
 • gościnne zabiegi hemodializ dla kuracjuszy z przewlekłą niewydolnością nerek.

Posiadamy 16 stanowisk dializacyjnych w tym:

 • 10 stanowisk wirusologicznie ujemnych,
 • 4 stanowiska dializacyjne anty-HBc (+),
 • 2 stanowiska dializacyjne HCV (+),
 • 1 stanowisko dializacyjne HBs (+),
 • 1 stanowisko dializ doraźnych i tymczasowych „nerka ostra”

Zespół lekarski

Kierownikiem Stacji Dializ jest lek. Katarzyna Świerczewska – specjalista nefrologii, specjalista chorób wewnętrznych.

W skład zespołu lekarskiego wchodzą:

 • Dr n. med. Jerzy Uzar – specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz – specjalista chorób wewnętrznych-kardiolog
 • lek. Muszyński Miłosz- specjalista chorób wewnętrznych, balneologii i med. fizykalnej
 • lek. Drożdż Piotr – lekarz chorób wewnętrznych

Zakres działalności oddziału

 • leczenie nerkozastępcze chorych na przewlekłą chorobę nerek w stadium V
 • konsultacje nefrologiczne chorych z innych oddziałów szpitala.
 • szkolenie lekarzy i pielęgniarek dostosowane do potrzeb oddziału i szpitala.