Obrona przewodu habilitacyjnego Dr n. med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

W dniu 10.04.2019 przed Radą Naukową Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wystąpił z publiczną obroną przewodu habilitacyjnego Dr med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój.

Temat rozprawy habilitacyjnej:

Znaczenie objętości kłębków szyjnych ocenianej metodą angiotomografii komputerowej tętnic szyjnych w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego.”

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest chorobą cywilizacyjną oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonów na całym świecie. Szacuje się, iż co siódmy zgon na świecie wynika z powikłań nadciśnienia tętniczego. W Polsce prawie 1/3 społeczeństwa choruje na nadciśnienie tętnicze. Według danych z badania NATPOL z 2011 roku problem nadciśnienia tętniczego w naszym kraju dotyczy około 10,45 mln osób w wieku 18-79 lat i około 0,95 mln osób powyżej 80 roku życia.

Ocena objętości kłębków szyjnych stała się możliwa dzięki rozwojowi nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej i wprowadzeniu do praktyki klinicznej wielorzędowej tomografii komputerowej.

Przewód habilitacyjny obejmował pięć głównych celów badawczych:

  1. Zmodyfikowanie standardowego protokołu angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych celem poprawy jakości wizualizacji kłębków szyjnych.

  2. Potwierdzenie zależności pomiędzy całkowitą sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a autonomiczną funkcją serca ocenianą na podstawie 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania EKG u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

  3. Potwierdzenie zależności pomiędzy szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a zmiennością ciśnienia tętniczego (BPV) i ciśnieniem tętna (PP) w 24-godzinnym ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

  4. Potwierdzenie zmienności genetycznej układu renina-angiotensyna-aldosteron w odniesieniu do objętości kłębków szyjnych ocenianej za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

  5. Potwierdzenie pomiędzy czynnikami środowiskowymi a szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych.   

Po obronie dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec został zaproszony przez Prezesa Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską na spotkanie, podczas którego gratulowała otrzymanego tytułu naukowego. Wyraziła również wdzięczność za dotychczasową współprace na rzecz Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II. Dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec otrzymał również kwiaty oraz drobny upominek od Zarządu spółki. Obecna na spotkaniu była również  p. Ewa Wrzesień- Zych Prokurent spółki, która dołączyła się do gratulacji.