Otwarcie pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Dnia 13.05.2019r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym odbyło się uroczyste otwarcie Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii, w którym udział wzięli wiceminister Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia, Senator RP Aleksander Szwed, bp. Ignacy Dec, dyrektorzy okolicznych Szpitali oraz władze miast powiatu kłodzkiego.

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Prezes Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską, która w kilku słowach przybliżyła uczestnikom jak duże znaczenie w naszym regionie ma otwarcie takiej pracowni oraz dziękowała pracownikom za trud i zaangażowanie w wykonywaną prace. Następnie głos zabrał wiceminister, który mówił o zaangażowaniu Szpitala w pomysły ministerstwa m.in. w pilotaż e-recept oraz e-skierowań. Głos zabrał również Senator Aleksander Szwed, który odczytał i wręczył Pani Prezes list gratulacyjny z okazji otwarcia. Kolejną osobą przemawiającą był biskup Ignacy Dec. Gratulował otwarcia pracowni w tak szczególny dla katolików dzień, w rocznice objawień Matki Bożej Fatimskiej, której święto ustanowił patron szpitala św. Jan Paweł II. Na koniec przemówienia wręczył Panu Ministrowi ikonę Matki Boskiej a Pani Prezes wręczył Pierścień z okazji 15-lecia Diecezji Świdnickiej.

Jednym z dwóch głównych punktów uroczystości była prezentacja dr n.med. Wojciecha Rubina, Kierownika oddziału Kardiologii, pt. „Kompleksowe leczenie zawału serca”. W swojej prezentacji przedstawił gościom jak pracuje serce oraz co się dzieje gdy dochodzi do zawału.

Prezentacje również przygotowała firma, która dostarczyła i zainstalowała w naszej pracowni angiograf. Opisała w niej zalety tego urządzenia oraz sposób działania. Bardzo ważną informacją było to, że znacznie zmniejszy się promieniowanie oddziaływujące na lekarza i pacjenta podczas zabiegu.

Korzystając z okazji, Pani Prezes podziękowała Dyrektorowi ds. Administracyjno-Technicznych Jerzemu Didykowi, za zaangażowanie w wykonywaną pracę związaną w przygotowanie i otwarcie nowej pracowni.

Część pierwszą zakończył panel dyskusyjny na którym omawiano przedstawione wcześniej prezentacje.

Drugą częścią uroczystości było oficjalne otwarcie pracowni czyli przecięcie wstęgi oraz poświęcenie przez księdza biskupa. Zaproszeni goście mogli z bliska obejrzeć angiograf, który widzieli podczas prezentacji firmy Synektik.