Podziękowanie dla Darczyńców

2022-04-14 Drukuj widoczne
2022-04-14 SCM Szpital

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Podziękowanie dla Darczyńców

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim Darczyńcom za życzliwość i ofiarowane wsparcie finansowe oraz rzeczowe dla naszych pracowników z Ukrainy oraz Ich Rodzin. Dziękujemy za Państwa hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Gotowość niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje na najwyższe uznanie. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju